ข้อมูลสถิติการให้บริการรถกู้ชีพ - กู้ภัย

ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา