การบริหารงานในทุกด้านของเทศบาลตำบลบ้านสาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ม.ปลาย การบริหารงานในทุกด้านของเทศบาลตำบลบ้านสาง บรรยายโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง