กิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ จำนวน 300 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง คณะบริหารและพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ จำนวน 300 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น ณ บริเวณถนนรอบกว๊านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IGES (Institute for Global Environmental Strategies) และ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา