ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่พาด-เชื่อมตำบลสันป่าม่วง

นายกประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ลงตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่พาด-เชื่อมตำบลสันป่าม่วง ผลปรากฏว่าใกล้จะเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนใน3 ตำบลได้ใช้ร่วมกัน จากการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พะเยา โดยท่านนายกวรวิทย์ บุรณศิริ ขณะดำรงตำแหน่ง นายก.อบจ.พะเยา ครับ