งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ทำการคัดกรองและวัดไข้ ให้กับแม่ค้าและผู้ที่มาจ่ายตลาดบ้านสันบัวบก

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ทำการคัดกรองและวัดไข้ ให้กับแม่ค้าและผู้ที่มาจ่ายตลาดบ้านสันบัวบก