จัดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการถวายความจงรักภักดี โดยการตกแต่งซุุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลฯ และจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อมารดา