ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว และหมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ ให้กับสุนัขและแมว ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี