ซ่อมบ้านผู้พิการ นายบุญเหรียญ สมเต็ม

ซ่อมบ้านผู้พิการ นายบุญเหรียญ สมเต็ม ขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน และพลังมวลชนทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันซ่อมบ้าน วันที่ 11 มี.ค 63 ช่วยกันเก็บรายละเอียดอีก 1 วัน สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลบ้านสาง