ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ่า พื้นที่ป่า

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ่า พื้นที่ป่า หมู่ที่9 บ้านม่อนแก้ว โดยจัดทำแนวกันไฟป่าและดับไฟป่า ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านสาง