ดำเนินการริดรอนกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการริดรอนกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง ให้ดูสะอาดและร่มรื่น