นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค แก่พี่น้องในหมู่บ้านที่ขาดแคลน ได้แก่ หมู่ 5,6 ต.บ้านสาง จำนวน 24,000.ลิตร เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้ผ่อนคลายในการใช้ชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค