นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ โดยมอบให้ประธาน อสม.แต่ละหมู่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสางทุกครัวเรือน