ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง