top of page

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563


โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศให้ยื่นแบบในการชำระภาษีป้าย
.pdf
Download PDF • 262KB

bottom of page