ปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านสางเหนือ-สันเวียงใหม่

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมทีมงานกองช่างนำเครื่องจักร เข้าทำการปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านสางเหนือ-สันเวียงใหม่และวางท่อประปาใหม่ เพื่อการสัญจรของชาวบ้านทั้งตำบลและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของชาวบ้านในตำบลฯครับ