ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านสาง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการภูมิปัญญาไทยสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านสาง (เทศบาลตำบลบ้านสางหลังเก่า)