มอบนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง

เทศบาลตำบลบ้านสาง กราบขอบพระคุณ ท่านพระครูสุกิจบุญนิเวศน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสันเวียงใหม่ ได้มอบนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง