ร่วมประชุมประชาคมในการแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อน

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายอนันต์ ป้านตุ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมประชาคมในการแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและขยายถนนร่องสาง ม.5 สันป่าค่าง ระยะทางยาว 500 เมตร เงินงบประมาณจำนวน 6,120,000.บาท