ลงพื้นที่สอบเคสเยี่ยมคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 5 ราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสาง ลงพื้นที่สอบเคสเยี่ยมคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 5 ราย มอบเงินให้การช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท