วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป