วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563"วันเด็ก ณ เทศบาลบ้านสาง"

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้การสนับสนุน ของขวัญรางวัลและขนม ให้แก่เด็ก ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทางเทศบาลตำบลบ้านสางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้