สถาบันครอบครัวพร้อมคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีบ้านสันบัวบก

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางนำโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านสันบัวบก (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา) ให้การต้อนรับท่านอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม