พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดย นายประสงค์ เหล็กกล้า และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา