เข้าปรับพื้นที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นำเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เข้าปรับพื้นที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ้านสางและบริเวณตลาดชุมชนฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม