เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะและฟ้อนบวงสรวง ในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประชุาชนตำบลบ้านสาง เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะและฟ้อนบวงสรวง ในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา