เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมมอบกระเบื้องแก่ชาวบ้านในตำบลบ้านสางที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่า

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมมอบกระเบื้องแก่ชาวบ้านในตำบลบ้านสางที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จำนวน 65 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่