ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัว

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

สามารถ Download ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/10bs0W4D4Ho1WD7nCdFlbqMn5ZXB-5I-S/view?usp=sharing