เส้นทางการสำรวจพันธุ์ไม้เด่น และประเมินการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ